AKTUÁLNĚ:
  • Pro nejaktuálnější informace sledujte naše facebookové profily. :)
  • www.terapeutka-dana.cz | www.kdo-jsme-a-kam-jdeme.cz | p.hicl@hotmail.cz | 775 355 228 | info@terapeutka-dana.cz | 774 740 080

Hologenetický profil v češtině

Jde o českojazyčnou alternativu Vašeho Hologenetického profilu (ve formátu pdf), který můžete (v angličtině) získat na webu www.genekeys.com. Protože však v našem případě nejde o strojovou záležitost, není možné tuto službu nabízet zdarma (musí se vypracovat)…

 

Co to je Hologenetický profil?

 

Stručně řečeno – Hologenetický profil je vlastně originální plán architektury Vašeho života. Jde zároveň o Vaši osobní mapu Vaší Zlaté cesty – třech různých genetických sekvencí, jejichž následování Vám umožní odemykat nebo probouzet různé aspekty Vaší niterné geniality. Jde o grafické vyjádření Vaší vnitřní geometrie, kterou máte holograficky zakódovanou ve své DNA s jednotlivými sférami a genovými klíči, které v těchto sférách máte (s jejich frekvenčními pásmy, s povahami stínů, s linkami a s vysvětlením podstaty jednotlivých sekvencí Vaší Zlaté cesty).
Hologenetický profil je vlastně výchozím materiálem, který budete potřebovat pro svou práci na transformaci svého života.

 

http://kdo-jsme-a-kam-jdeme.cz/nase-nabidka/

2016 - Pavel a Dana Hiclovi www.genoveklice.eu | www.genove-klice.cz