AKTUÁLNĚ:
  • Pro nejaktuálnější informace sledujte naše facebookové profily. :)
  • www.terapeutka-dana.cz | www.kdo-jsme-a-kam-jdeme.cz | p.hicl@hotmail.cz | 775 355 228 | info@terapeutka-dana.cz | 774 740 080

Kontemplování – jak na to?

Kontemplování – klíčová technika Genových klíčů

(viz – http://kdo-jsme-a-kam-jdeme.cz/prace-s-genovymi-klici/#kontemplovani – autor Pavel Hicl)

Dokážu si představit, že se tohoto slova někdo může zaleknout. Zejména v našich končinách jde o téměř neznámé slovo, i když tady na webu na něj narazíte poměrně často. Co je to vlastně ‚kontemplování’? O žádnou skutečnou „techniku“ vlastně přitom ani nejde. Toto slovo lze překládat i „více“ česky, ale podle mě jeho české alternativy míří do trochu jiných rovin. Jde o zcela přirozené využití vaší mysli ke zpracování nějakého tématu. Jde o způsob, kdy své mysli dáte volnost a – čas. Aby mohla pracovat SAMA – bez vaší aktivní snahy něco vymyslet, ale s vnímavostí ke všemu, co se bude uvnitř vás a uvnitř ní samé odehrávat. V případě Genových klíčů z Vašeho Hologenetickém profilu prostě umožněte své mysli si jen pohrávat se slovy a texty, které mají schopnost oslovovat přímo vaši DNA, ve které nacházejí odezvu. Charakter činnosti, kterou kontemplovánípředstavuje, tedy vlastně ani není skutečnou ‚technikou‘, ale spíše určitým ‚uměním‘.  Protože tím, jak slova a texty podprahově ochutnáváte, jak je v sobě převracíte a jak si hrajete s představami a vyobrazením svých vlastních dispozic, když mezi sebou porovnáváte úrovně Stínu, Daru a Siddhi, nejenom že jim vědomě postupně dokážete porozumět, ale podvědomě se bez jakéhokoli tlaku a vynucování napojujete na vyšší frekvence, které se třeba zatím ještě navenek naplno neprojevily, ale ve skutečnosti jsou ve vás zapsané už od samotného začátku vašeho života.

Jak na to?

Co vás při kontemplování a při postupném zpracovávání a odemykání svých genových klíčů čeká?

To, čím si budete procházet, je čistě osobní a vnitřní proces. Bude to, jako byste jednu po druhé pomalu rozsvěceli lampy podél své životní cesty. V jiném smyslu jde zase jako u cibule o odstraňování zkamenělých „ochranných“ vrstev našich bloků, představ, přesvědčení a nutkání… Tato zdánlivá „obrana“ však zároveň brání, aby do našeho srdce zvenku mohlo proniknout hřejivé teplo a světlo zvenčí a hlavně – aby mohlo proniknout ven naše vlastní vnitřní světlo a teplo.

1. Dovolte svým stínům existovat

Nejdříve je třeba své Genové klíče, znázorněné ve vašem Hologenetickém profilu, rozpoznat a porozumět jim. Nejen své stíny, kterými to vždycky začíná, ale i své skryté dary a siddhi.  Nejdříve si dovolte je jen sledovat – že existují a jak se projevují a nesnažte se s nimi nic udělat. Anebo klidně snažte – konec konců, tato snaha k nim patří, je to součást jejich projevu.

2. Přijměte své stíny do svého života

Toto vše je třeba vnitřně vstřebat a absorbovat – přestat se jim bránit. A to chce – vedle zpřístupnění se tomu všemu – vždycky čas. Následně tím, jak se budete vědomě ztotožňovat se svým stínem, budete mít hromadu možností se o něm emocionálně přesvědčit prostřednictvím života – svých vztahů. Život vám bude tyto příležitosti posílat do cesty, abyste projevy svého stínu mohli rozpoznat a abyste mohli emocionálně procítit svá vnitřní zranění s vámi očekávaným strachem a bolestí – tedy s pocity, které s sebou vaše stíny celoživotně přinášejí. Právě vnímání a ‚pocítění‘ toho, co ve vás vaše stíny vyvolávají a jakou moc mají nad vaším životem, je klíčovým znamením toho, že se nacházíte na správném místě, které je třeba řešit. Právě tady máte možnost rozpoznat sebe samotné i s tím, co se vám na sobě nelíbí, a to, že takovouto ‚realitu‘ dokážete nakonec bez výhrad přijmout jako něco, co k vám prostě nerozlučně od přírody patří, což je pravým projevem vaší skutečné SEBELÁSKY

3. Obejměte své stíny jako svou součást

Právě díky přijetí svých stínů skutečně za něco do morku kostí přirozeně svého, právě díky tomuto nefalšovanému projevu sebelásky, se začne pomalu celý proces usazovat a zklidňovat, až se nakonec uvnitř vás – na fyzické úrovni – začne pomalu rozsvěcet vaše vnitřní světlo a uvolňovat vaše zadržovaná energie – kreativní energie, která začne svým vnitřním tlakem přirozeně tryskat ven. Dojde k tomu pouze tím, že ze sebe strhnete brnění, kterým jste se celoživotně obklopovali díky své snaze se bránit zraněním a působení zmíněného strachu a bolesti, které s sebou takováto duševní zranění nesou. Jakmile se otevřete vidění a cítění svých stínů, rozpoznáte, že to není vaše okolí a život, kdo vás zraňuje, ale že to jsou vaše postoje a vaše vnímání těchto životních okolností, spolu s vaším očekáváním toho, co způsobí. Jakmile začnete vidět tuto svou realitu jasněji, začnete se vnitřně uvolňovat, protože se uvolní křečovitá zatuhlost, vyplývající z potřeby se bránit před svým okolím.  To, že v tomto houževnatém procesu vytrváte, vám umožní, aby se to vše promítlo a vtisklo či vrylo do vaší živoucí DNA. Tomuto hlubokému vnitřnímu procesu uvědomování, ztvárňování a zosobňování se říká ‚proces hlubokého kontemplování‘, kterým si to vše pomalu vpouštíte do svého života. Tyto nové životní vzorce je pak třeba „zažít“ – „zarýt“ do své každodenní rutiny, aby se teď ony staly vaší běžnou součástí.

Hodně, hodně důležité je však nezapomenout, že úspěšné proniknutí až na konec tohoto procesu v případě každé oblasti vaší Zlaté cesty (tzv. „sféry“) a každého genového klíče, který se v odpovídající sféře nachází, NENÍ vůbec SAMOZŘEJMÉ. Vždycky vyžaduje dostatečnou míru vnitřní síly, vnitřního odhodlání, nezbytného k tomu, abyste si tuto sílu udrželi v průběhu celého procesu. Protože druhou nezbytnou věcí je již zmíněný ČAS – tomuto procesu je třeba věnovat  opravdu dostatek času. Nezapomeňte, že v tomto procesu nejde o nic menšího, než o „přeformátování“ vaší DNA – o transformaci vašeho života!

2016 - Pavel a Dana Hiclovi www.genoveklice.eu | www.genove-klice.cz