Genové klíče  vycházejí z konceptu I-ťingu a Human Designu a stojí na stejném základu jako astrologie – vycházejí z pozic nebeských těles v okamžiku lidského narození. Oproti astrologii je polovina z těchto dispozic určená pozicí planet v okamžiku, kdy se Slunce nacházelo v pozici, která 88 stupňů samotnému lidskému narození předcházela (tzn. cca o 88 dní dříve).  To, co je nám při narození fixně dané, je sada určitých archetypálních vzorců, coby nástrojů pro zvládnutí života v námi obdrženém specifickém nastavení. Tyto vzorce nás budou reprezentovat po celý náš život. Jinou věcí však je, jak se tyto vzorce budou v našich životech projevovat, protože to pevně dané není. Jedním z klíčových aspektů Genových klíčů je, že  charakter projevu každé naší jednotlivé archetypální energie je dán jasností a výškou její vibrace, kterou vyzařujeme svým životním postojem. Naše postoje jsou odrazem frekvence našeho vědomí, protože naše DNA dokáže vyzařovat velmi silné elektromagnetické pole. A podle toho, jak vysoké frekvence vyzařujeme, se celá naše DNA  na délku buď smršťuje (nízké frekvence) anebo expanduje (vysoké frekvence)…

Genové klíče nejsou něčím z gruntu novým, ale jsou vyústěním řady učení nejrůznějšího stáří. Prakticky jde o podporu posunu lidského vědomí v době probíhající tzv. Velké změny, která kolem nás v těchto letech vrcholí.

GENOVÉ KLÍČE jsou primárně výjimečným nástrojem, sloužící k TRANSFORMACI LIDSKÉHO VĚDOMÍ.

Chcete-li si přečíst více na téma GENOVÉ KLÍČE, mnoho informací na našem webu.